Responseverwerking en fulfilment


Als het project eenmaal is afgerond, komt de responseverwerking en het fulfilment op gang. Hoeveel mensen hebben gereageerd, wie zijn het en welke acties moeten ondernomen worden? In een vroeg stadium heeft DMSS het complete traject voor responseafhandeling al in kaart gebracht. Daardoor weten alle partijen, zowel intern als extern, precies wat er moet gebeuren. Maar voor alle zekerheid blijven we dat natuurlijk checken. En natuurlijk gaat de responseverwerking ook vergezeld van een gedegen rapportage.