Strategie en conceptontwikkeling


De start van een DM-project begint met het stellen van vele vragen. Wat is de doelstelling, wie is de doelgroep, wat is het budget, welke middelen zijn geschikt, welke randvoorwaarden zijn er, hoe kunnen we een meetbaar resultaat krijgen, wat is de follow-up, hoe ziet de planning eruit?


DMSS ontwikkelt samen met u de strategie, met de geformuleerde doelstellingen als uitgangspunt. Dat kan gaan om een productintroductie, directe verkoop van bestaande producten of diensten, adressen genereren, werving van nieuwe klanten of klantentrouw bevorderen.

Bij de conceptontwikkeling houden wij als DM-architect vanzelfsprekend rekening met het communicatiebeleid en de corporate identity van uw organisatie. Want ook de direct marketingactiviteiten moeten daarbinnen passen.