Uitvoering DM-traject


Zodra het projectplan is ontwikkeld, wordt het tijd voor de werkelijke uitvoering, wat vaak minstens zo complex is. Onvoorziene omstandigheden liggen op de loer, valkuilen dreigen het project op achterstand te brengen en overmacht wordt te pas en te onpas als verklaring aangevoerd voor het niet nakomen van afspraken.


Wij zijn op dergelijke situaties volledig voorbereid en weten hoe we daarmee om moeten gaan. Maar voorkomen is beter dan genezen. Daarom zijn we continu alert, voeren op alle fronten controles uit, onderhouden nauw contact met alle betrokken partijen en reageren direct op elke aanpassing in het plan.


Evaluatie


Vanzelfsprekend wilt u graag een zo hoog mogelijk rendement uit uw DM-project behalen. Dan mag een professionele evaluatie van de resultaten niet ontbreken. Want alleen bij een gedegen analyse wordt duidelijk welke wegen er voor de toekomst het beste kunnen worden ingeslagen. Een DM-project staat immers nooit op zichzelf, maar vormt een onderdeel van het totale marketingbeleid dat vaak voor meerdere jaren is uitgestippeld.